Сегодня
МЕНЮ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
АРХИВ НОВОСТЕЙ
Сентябрь 2019 (1)
Август 2019 (7)
Июль 2019 (4)
Июнь 2019 (3)
Май 2019 (6)
Апрель 2019 (8)
ВХОД
НАША КНОПКА
 • Токмакский Радиоклуб Сармат
КАЛЕНДАРЬ
«    Сентябрь 2019    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
ССЫЛКИ
ПОГОДА
Погода
Персональный сайт US0KF
Радиолюбительский Мир http://ur5yfv.ucoz.ua/ur5yfv.gifCайт радиолюбителей Ровенщины Web site UR7QM Сервер радиолюбителей России Welcome to BSCC site::Black Sea Contest Club История радиолюбительства Запорожья Сайт радиоклуба *Николаев* Независимый клуб любителей телеграфа
Sarmat » РЕГЛАМЕНТ ЛРС 1-я часть
РЕГЛАМЕНТ ЛРС 1-я часть18 марта 2016
  --- | Автор: ur6qs | 18-03-2016, 21:54

 

 


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення НКРЗ

21.10.2010 № 475

 

РЕГЛАМЕНТ АМАТОРСЬКОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ

 

I. Загальні положення

 

 

1.1.                         Цей Регламент розроблений відповідно до Регламенту радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку, Закону України „Про радіочастотний ресурс України” (далі – Закон), з урахуванням рекомендацій Міжнародної спілки радіоаматорів та громадських організацій радіоаматорів України.

1.2.                         Регламент визначає порядок користування радіочастотним ресурсом України аматорською службою радіозв’язку та аматорською супутниковою службою радіозв’язку.

1.3.                         Дія цього Регламенту поширюється на всіх фізичних та юридичних осіб, які експлуатують або мають намір експлуатувати аматорські радіостанції на території України.

1.4.                         Розподіл смуг радіочастот аматорській службі радіозв’язку та аматорській супутниковій службі радіозв’язку здійснюється відповідно до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.2005 № 1208.

1.5.                         Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815 (далі – План використання радіочастотного ресурсу України), визначено смуги радіочастот та особливості застосування радіотехнологій аматорського радіозв’язку та аматорського супутникового радіозв’язку.

1.6.                         Експлуатація аматорських радіостанцій на території України здійснюється на дозвільній основі відповідно до Закону.

1.7.                         Тарифи на роботи (послуги) Державного підприємства „Український державний центр радіочастот”, пов’язані із користуванням радіочастотним ресурсом України та виділенням номерного ресурсу, затверджено рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку від 11.12.2008 № 1256, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.12.2008 за № 1238/15929.

 

II. Терміни та їх визначення

 

У Регламенті наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

автоматична радіостанція радіостанція, роботою якої автоматично керує внутрішнє обладнання;

аматорська радіостанція (далі – АРС) станція аматорської або аматорської супутникової служби. До складу АРС може входити один або декілька радіопередавачів та радіоприймачів чи сукупність передавачів та приймачів разом з антенно-фідерними пристроями та допоміжним устаткуванням, що забезпечують аматорський радіозв’язок;

аматорська служба – служба взаємного зв’язку і технічних досліджень, що здійснюються аматорами, тобто особами, що мають певний дозвіл і цікавляться радіотехнікою виключно в особистих цілях і без матеріальної вигоди;

аматорська супутникова служба служба радіозв’язку, що використовує космічні станції, встановлені на штучних супутниках Землі, з тією самою метою, що й аматорська служба;

гармонізований екзаменаційний сертифікат радіоаматора (сертифікат HAREC) – документ, який надається радіоаматору та свідчить про те, що він має знання, які відповідають екзаменаційним програмам, наведеним в Рекомендації Європейської конференції адміністрацій зв’язку (далі – CEPT) T/R 61-02. Власник сертифіката HAREC має право на отримання документа дозвільного характеру на експлуатацію аматорської радіостанції без проходження додаткового екзаменування в будь-якій країні-члені CEPT або в іншій країні, яка не є членом CEPT, але приймає положення даної Рекомендації;

дозвіл на експлуатацію АРС документ, який засвідчує право радіоаматора – громадянина України (іноземця або особи без громадянства у випадках, визначених у цьому Регламенті) на експлуатацію аматорської радіостанції протягом визначеного терміну в певних умовах;

екзаменаційний сертифікат радіоаматора  NOVICE) – документ, який надається радіоаматору та свідчить про те, що він має знання, які відповідають екзаменаційним програмам, наведеним у звіті ERС REPORT 32. Власник сертифіката NOVICE має право на отримання документа дозвільного характеру на експлуатацію аматорської радіостанції радіоаматора-початківця без проходження додаткового екзаменування у будь-якій країні-члені CEPT або в іншій країні, яка не є членом CEPT, але приймає положення звіту ERС REPORT 32;

кваліфікаційно-технічна комісія – комісія з визначення кваліфікації операторів аматорських радіостанцій та перевірки технічного стану АРС;

необхідна ширина смуги випромінювання – ширина смуги частот, яка достатня при даному класі випромінювання для забезпечення передачі повідомлень із необхідною швидкістю та якістю при визначених умовах;

носимі (портативні) аматорські радіостанції – АРС, які пристосовані для ведення радіозв’язку при пересуванні радіоаматора пішки або з транспортного засобу чи на зупинках;

оператор АРС – особа, яка набула право на експлуатацію АРС;

пересувні аматорські радіостанції – АРС, які встановлені на рухомих об’єктах та пристосовані для ведення радіозв’язку під час руху або зупинок;

позивний сигнал – розпізнавальний сигнал передачі станції, який передається при здійсненні радіозв’язку для ідентифікації цієї станції;

радіоаматорська ліцензія або дозвіл СЕPT(дозвільний документ СЕРТ) – документ, що засвідчує право радіоаматорів – іноземних громадян країн-членів CEPT або інших країн, які не є членами CEPT, але приймають положення Рекомендації CEPT T/R 61-01, ЕСС (05) 06, на ведення радіозв’язку в смугах радіочастот аматорської та аматорської супутникової служб;

радіомаяки – автоматичні радіостанції, що здійснюють передачі спеціальних сигналів, за результатами прийому яких визначають умови розповсюдження радіохвиль, а також використовуються як об’єкти радіопеленгації при проведенні спортивних змагань із радіоспорту;

ретранслятори (репітери) – автоматичні радіостанції, які транслюють у режимі реального часу передачу іншої радіостанції;

стаціонарна аматорська радіостанція – АРС, що розміщується у визначеному фіксованому пункті.

Інші терміни в цьому Регламенті вживаються у значеннях, наведених у інших чинних нормативних та нормативно-правових актах.

 

III. Експлуатація аматорської радіостанції

 

3.1.                         Аматорська радіостанція може бути промислового виробництва або виготовлена самостійно.

3.2.                         Експлуатація АРС здійснюється на підставі дозволу на експлуатацію аматорської радіостанції (далі – дозвіл), форма якого наведена у додатку 1, з дотриманням вимог, що зазначені у цьому Регламенті.

3.3.                         Користування аматорською радіостанцією може бути:

3.3.1                     індивідуальним, у разі експлуатації АРС радіоаматором особисто;

3.3.2                     колективним, у разі експлуатації АРС колективами радіоаматорів, що утворюються в організаціях, підприємствах, установах, громадських об’єднаннях, навчальних закладах та закладах культури тощо. Для експлуатації цих АРС призначається відповідальна особа.

3.4.                         Характеристики аматорських систем визначені у рекомендації Міжнародного союзу електрозв’язку RM.1732 та наведені у додатку 2 (таблиці 1-6), а саме:

3.4.1                     у таблиці 1 – для амплітудної маніпуляції Морзе;

3.4.2                     у таблиці 2 – для вузькосмугової телеграфії з прямим знакодрукуванням;

3.4.3                     у таблиці 3 – для аматорських аналогових радіотелефонних систем;

3.4.4                     у таблиці 4 – для цифрових радіотелефонних та мультимедійних систем;

3.4.5                     у таблицях 5 і 6 – для аматорських супутникових систем у напрямках земля-космос та космос-земля відповідно.

3.5.                         Встановлення (монтаж) АРС повинно виконуватися відповідно до вимог Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я Українивід 01.08.96 № 239, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.08.96 за № 488/1513.

3.6.                         Дозволені смуги радіочастот, максимальні рівні вихідної потужності та види зв’язку передавачів АРС (за категоріями операторів) наведені у додатку 2 (таблиця 7).

3.7.                         Дозволені смуги частот, максимальні рівні вихідної потужності, види зв’язку ретрансляторів, радіомаяків та спортивних АРС наведені у додатку 2 (таблиця 8).

3.8.                         Рівень будь-якого побічного коливання від передавача до антенно-фідерного пристрою на частоті побічного випромінювання не повинен перевищувати відносного та абсолютного значень норм на рівні побічних випромінювань, наведених у додатку 2 (таблиця 9).

3.9.                         Несуче коливання (частота) і неробоча бічна смуга передавачів АРС із односмуговою модуляцією повинні бути послаблені не менше ніж на 40 дБ кожна.

3.10.                     При використанні цифрових систем радіозв’язку параметри вихідного сигналу повинні бути:

3.10.1                 не гірші, ніж у режимі J3E – на частотах нижче 30 МГц;

3.10.2                 не гірші, ніж у режимі F3E – на частотах вище 30 МГц.

3.11.                     У смугах радіочастот нижче 10 МГц використовується нижня бічна смуга, а у смугах радіочастот вище 10 МГц – верхня бічна смуга.

3.12.Вихідна потужність (Рвих) передавача АРС вимірюється на узгодженому активному навантаженні еквівалента антени в режимі безперервного випромінювання вимірювачем потужності або напруги (струму). В останньому випадку потужність розраховується за формулою:

(Вт) або (Вт),

де:

Uекв – напруга на активному навантаженні еквівалента антени, В;

Iекв – струм в активному навантаженні еквівалента антени, А;

R – величина опору активного навантаження еквівалента антени, Ом.

3.13.                     Стабільність частоти передавачів АРС для зв’язку визначається як абсолютне відхилення частоти (зміна частоти радіопередавача за рахунок власної нестабільності при незмінному положенні органів настроювання) протягом 15 хвилин після включення передавача на передачу й повинна бути не гірше ніж 300 Гц на частотах до 30 МГц та 1000 Гц на частотах вище 30 МГц. Стабільність частоти передавачів ретрансляторів, маяків та цифрових автоматичних АРС повинна бути не гірше ніж 300 Гц.

3.14.                     При спорудженні та експлуатації АРС радіоаматори зобов’язані дотримуватися нормативних актів, що діють у галузі зв’язку стосовно улаштування та безпечної експлуатації електроустановок, нормативних документів з пожежної безпеки.

3.15.                     Експлуатація аматорських ретрансляторів, радіомаяків та спортивних радіостанцій здійснюється на підставі дозволу на експлуатацію АРС, з дотриманням вимог, що зазначені у цьому Регламенті.

3.16.                     Радіоелектронні засоби (далі – РЕЗ), які входять до складу АРС та технічні характеристики яких відповідають характеристикам аматорських систем, що наведені у додатку 2, можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування і не потребують обов’язкового підтвердження відповідності.

 

IV. Користування радіоаматорами радіочастотним ресурсом України

 

4.1.                         Радіоаматорам надається право використовувати смуги радіочастот та види радіозв’язку, що зазначені у дозволі на експлуатацію АРС.

4.2.                         При експлуатації АРС радіоаматор повинен виконувати такі умови користування радіочастотним ресурсом України:

4.2.1                     додержуватися вимог чинних нормативно-правових актів, нормативно-технічних документів та державних стандартів у сфері користування радіочастотним ресурсом України;

4.2.2                     вживати заходів щодо недопущення несанкціонованого доступу сторонніх осіб до апаратури АРС та експлуатації РЕЗ з її складу;

4.2.3                     при експлуатації АРС дотримуватися особливих умов, що зазначені у дозволі на експлуатацію АРС;

4.2.4                     забезпечувати виконання вимог державних санітарних норм і правил захисту населення від електромагнітних випромінювань;

4.2.5                     надавати на запит представників Державної інспекції зв’язку (далі – ДІЗ) інформацію щодо тактико-технічних характеристик, застосування, розміщення АРС;

4.2.6                     в установленому законодавством порядку допускати посадових осіб ДІЗ до перевірки експлуатації АРС, а також пред’являти за їх вимогою відповідні документи, що стосуються питань користування радіочастотним ресурсом України;

4.2.7                     експлуатувати лише АРС, технічні характеристики РЕЗ яких відповідають характеристикам типових аматорських систем;

4.2.8                     своєчасно виконувати розпорядження (приписи) ДІЗ стосовно усунення порушень умов користування радіочастотним ресурсом, особливих умов дозволу на експлуатацію АРС та норм законодавства у сфері користування радіочастотним ресурсом України;

4.2.9                     забезпечувати виконання вимірів технічних параметрів випромінювання РЕЗ зі складу АРС.

4.3.                         У смугах радіочастот, що розподілені для спільного використання аматорській службі, аматорській супутниковій службі та іншим службам радіозв’язку, оператор АРС при здійсненні зв’язку не повинен створювати радіозавад РЕЗ цих служб.

4.4.                         Необхідна ширина смуги випромінювання АРС (для всіх класів випромінювання) не повинна перевищувати смуги радіочастот, що розподілена аматорській та аматорській супутниковій радіослужбам.

 

V. Кваліфікація операторів АРС

 

5.1.                         В Україні з урахуванням відповідних рекомендацій CEPT застосовується така класифікація категорій операторів АРС:

5.1.1                     перша – відповідає вищій кваліфікації;

5.1.2                     друга – відповідає загальній кваліфікації;

5.1.3                     третя – відповідає кваліфікації радіоаматора-початківця.

5.2.                         З метою визначення кваліфікації операторів АРС та перевірки технічного стану АРС утворюються кваліфікаційно-технічні комісії (далі – КТК).

5.3.                         КТК формуються із представників Українського державного центру радіочастот та його філій (далі – УДЦР), громадських організацій радіоаматорів України, інших фахівців радіозв’язку за їх згодою. Кількісний та персональний склад КТК, внесення змін до складу КТК, порядок її роботи та звітності, місце проведення іспитів щорічно визначаються відповідним наказом начальника УДЦР. КТК діють на громадських засадах.

5.4.                         КТК складається з Голови КТК та не менше п’яти членів комісії.

5.5.                         До складу КТК залучаються радіоаматори, що мають стаж роботи в першій категорії не менше п’яти років та не допускали порушень Регламенту аматорського радіозв’язку України.

5.6.                         Членом КТК не може бути особа, яка має зацікавленість у результатах іспиту.

5.7.                         Кількість КТК та їх чисельний склад повинні забезпечувати можливість кожному бажаючому здобути кваліфікацію оператора АРС здати іспит не пізніше 30 днів із дати подачі відповідної заяви.

5.8.                         Свою діяльність КТК здійснюють відповідно до чинного законодавства  України, у тому числі цього Регламенту.

5.9.                         Визначення кваліфікаційного рівня радіоаматорів проводиться за відповідними екзаменаційними програмами, що складені з урахуванням рекомендацій СЕРТ.

5.10.                     Екзаменаційна програма для радіоаматорів-початківців з урахуванням звіту ERC REPORT 32 наведена у додатку 3, а для операторів АРС першої та другої категорій (для гармонізованого екзаменаційного сертифіката радіоаматора (HAREC) з урахуванням рекомендації T/R 61-02) – у додатку 4.

5.11.                     Кваліфікація оператора АРС визначається:

5.11.1                 для першої категорії – шляхом теоретичного іспиту та практичного передавання/приймання текстів кодом Морзе;

5.11.2                 для другої категорії – шляхом теоретичного іспиту;

5.11.3                 для третьої категорії – шляхом теоретичного іспиту у формі співбесіди.

Для радіоаматорів першої та другої категорії встановлено одну з форм проведення теоретичного іспиту – усну, письмову або шляхом вибору правильної відповіді з використанням комп’ютера.

5.12.                     Кількісний склад КТК при проведенні кваліфікаційного іспиту повинен бути не менше трьох членів.

5.13.                     Теоретичний іспит проводиться за екзаменаційними білетами єдиного зразка та критеріями оцінювання, які розробляються УДЦР разом із громадськими організаціями радіоаматорів на підставі відповідних екзаменаційних програм та затверджуються начальником УДЦР.

5.14.                     Для операторів АРС першої категорії кваліфікаційний іспит із перевірки практичних навичок у передачі текстів кодом Морзе здійснюється тільки з використанням телеграфного ключа.

5.15.                     КТК, за позитивними результатами іспиту, надає довідку про складання кваліфікаційного іспиту (додаток 5).

5.16.                     Особа, яка має намір пройти кваліфікаційний іспит, особисто або рекомендованим листом з описом вкладення звертається до КТК відповідного адміністративно-територіального регіону, у якому планується експлуатація АРС, із заявою про намір скласти кваліфікаційний іспит. Форма заяви наведена у додатку 6. Якщо намір пройти кваліфікаційний іспит має неповнолітня особа, подання заяви здійснює її законний представник (батьки, усиновителі, опікуни тощо).

5.17.                     Заявник допускається до кваліфікаційного іспиту лише за наявності документа, що засвідчує його особу.

5.18.                     КТК протягом десяти робочих днів від дати реєстрації заяви перевіряє її на відповідність установленій формі, повноту та правильність оформлення та інформує заявника про розклад роботи кваліфікаційної комісії та вимоги, що висуваються до претендента на здобуття відповідної категорії оператора АРС. Заявник повинен бути проекзаменованим не пізніше тридцяти днів від дати реєстрації заяви.

5.19.                     Практична частина кваліфікаційного іспиту складається з приймання на слух та передавання текстів кодом Морзе. Порядок формування текстів для приймання текстів кодом Морзе на слух та передачі текстів кодом Морзе телеграфним ключем наведено у додатку 7. Практична частина кваліфікаційного іспиту "приймання текстів кодом Морзе на слух" вважається зарахованою, якщо допущено не більше чотирьох помилок. Практична частина кваліфікаційного іспиту "передача текстів кодом Морзе" вважається зарахованою, якщо допущено не більше однієї невиправленої й чотирьох виправлених помилок.

5.20.                     Кваліфікаційний іспит вважається складеним, якщо зараховані теоретична та практична частини іспиту.

5.21.                     У разі якщо кваліфікаційний іспит не складений, його повторне складання проводиться на загальних підставах після подання нової заяви.

5.22.                     АРС підлягають перевірці технічного стану у разі:

5.22.1                 відкриття;

5.22.2                 підвищення категорії оператора;

5.22.3                 відновлення роботи після тимчасового закриття;

5.22.4                 зміни технічних характеристик РЕЗ зі складу АРС, що пов’язані з користуванням додатковими смугами радіочастот.

Перевірка технічного стану проводиться за графіком роботи КТК або у міру надходження заяв. Форму заяви про проведення технічного огляду АРС наведено у додатку 8.

5.23.                     Перевірка технічного стану АРС здійснюється не пізніше тридцяти днів із дати реєстрації заяви.

5.24.                     Технічні параметри АРС повинні відповідати характеристикам та умовам експлуатації АРС в Україні, які визначені цим Регламентом.

5.25.                     За результатами технічного огляду КТК складає акт. Форму акта наведено у додатку 9.

 

Коментариев: 0 | Просмотров: 837 |
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

    Другие новости по теме:

 • Експериментальний Чемпіонат на УКХ
 • Кубок Лева
 • РЕГЛАМЕНТ ЧЕМПІОНАТІВ УКРАЇНИ З РАДІОЗВ’ЯЗКУ НА КХ 2015 РОКУ
 • РЕГЛАМЕНТ ЧЕМПІОНАТІВ УКРАЇНИ З РАДІОЗВ’ЯЗКУ НА КХ ТА КУБКУ УКРАЇНИ З РАДІО ...
 • 722: РЕГЛАМЕНТ ЛРС 1-я часть18 марта 2016: РЕГЛАМЕНТ ЛРС 1-я часть!
  РЕГЛАМЕНТ ЛРС 1-я часть.
  РЕГЛАМЕНТ ЛРС 1-я часть

  НапечататьКомментарии (0)
Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.